sobota, 16 marca 2013

Solidarna Polska ma plan zmiany Polski

Solidarna Polska powstała po to, aby zmienić system polityczny.
W jaki sposób zamierzamy to zrobić?
 
Nowa konstytucja – główne postulaty:
1. Czytelna odpowiedzialność i sprawna władza – wprowadzimy system prezydencki.
2. Nowa ordynacja wyborcza – JOW z syst. mieszanym.
3. Nowy system finansowania partii.
4. Likwidacja immunitetów.
5. Likwidacja Senatu i zmniejszenie o połowę liczby posłów.
6. Szybki sąd dla urzędników i polityków – Sąd Odpowiedzialności Państwowej.
 
Oddamy władzę ludziom: 
1. Powszechne wybory prokuratora generalnego.
2. Decentralizacja i dekoncentracja władzy.
3. Powszechne wybory marszałków województw.
4. Powszechne wybory starostów powiatowych.
5. Wzmocnienie referendum.
 
„Napiszmy Ojczyznę na nowo!” – to hasło Solidarnej Polski rozpoczynające debatę o gruntownej reformie państwa. Zachcemy wszystkie środowiska w kraju podzielające nasza opinię o kryzysie państwa do współpracy przy tworzeniu nowej konstytucji, która ma „oddać Polskę obywatelom” a państwo uczynić sprawną machiną rozwiązującą narastające ludzkie problemy. 
 
Powyżej tylko kilka z fundamentów proponowanych przez nas zmian ustrojowych. Zwieńczenie tej pracy SP znajdzie swoje odzwierciedlenie w projekcie nowego aktu zasadniczego zaprezentowanego na wielkiej konwencji konstytucyjnej już wkrótce. 
 
WIELKA KONWENCJA KONSTYTUCYJNA JUŻ WKRÓTCE…

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz